Mycie wysokociśnieniowe

Hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni

Wykonujemy usługi specjalistycznego mycia ciśnieniowego (mycie hydrodynamiczne) polegającego na skierowaniu na czyszczone powierzchnie strumienia wody pod ciśnieniem od 50 do 3000 bar. Mycie wodą zapewnia najwyższy możliwy stopień czystości powierzchni. Metoda wykorzystywana jest do usuwania ciężkich osadów technologicznych z instalacji przemysłowych, a także przy usuwaniu betonu z konstrukcji żelbetowych z pozostawieniem zbrojenia oraz przy cięciu konstrukcyjnym żelbetu.

Zalety czyszczenia pod ultra wysokim ciśnieniem:

  • Eliminacja zapylenia otoczenia oraz zmniejszenie ilości odpadów
  • Brak odkształceń konstrukcji
  • Większa wydajność czyszczenia w porównaniu do metod tradycyjnych
  • Całkowita eliminacja korozji
  • Precyzyjne i selektywne usunięcie warstw zabrudzenia
  • Mycie i doczyszczanie kadłubów statków
  • Zbiorniki